Nabídka pro školy a skupiny

Školy a skupiny
Pro školy a další organizované skupiny jsou k dispozici možnosti zajištění:
  • výuky orientačních sportů s instruktorem
  • výuka zeměpisu - světové strany, mapa jako znázornění terénu, orientace v mapě, kartografie
  • školní soutěže s mapou a zaměřením na orientační dovednosti
  • využití areálu při školních akcích (např. kontrolní stanoviště s orientační tématikou)
  • metodická pomoc pro výuku orientačních sportů
Pro školním skupiny a další kolektivy může být podle možností správce areálu zajištěn krátký odborný výklad s ukázkou, výukový program (optimální délka je 2-3 hodiny) včetně zajištění instruktora či jiné tematická akce na klíč.

V případě zájmu či potřeby konzultace kontaktujte správce areálu.